15 0315 RuudViergever MS

Door soul:made is de positionering verbeterd

Vanaf het moment dat soul:made betrokken is bij IKPOB verbetert de positionering. Zowel marketing als communicatie krijgen de volle aandacht. Het is als bestuur prettig om hierbij professioneel ondersteund te worden. Soul:made geeft daar op een uitstekende wijze vorm aan.

Ruud Viergever, bestuurslid Stichting IKPOB

soul:made over IKPOB

 NFP 140305 0393

Hoe groter de waardering voor IKPOB, hoe krachtiger haar toegevoegde waarde

Stichting Innovatie, Kwaliteit en Professionaliteit van het Openbaar Bestuur (IKPOB) heeft zichzelf ten doel gesteld de kwaliteit van het openbaar bestuur te bevorderen door de ambtelijk professional actief te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. Dat doet IKPOB door het initiëren en financieren van gerichte studies, experimenten en bijeenkomsten. 

 

Soul:made is verantwoordelijk voor de strategie en concrete uitvoering op marketing- en communicatievlak. Vanuit een heldere positionering werkt soul:made aan een krachtig IKPOB merk, omdat het zeker voor een stichting belangrijk is om structureel en consequent te bouwen aan de eigen merkpositie. Niet alleen omdat de gelden van de stichting zo efficiënt mogelijk in gezet dienen te worden, maar vooral ook om de ontwikkelde kennis zo effectief mogelijk te verdiepen, te verspreiden en te verankeren. Hoe groter de waardering voor IKPOB, hoe krachtiger haar toegevoegde waarde. Bovendien werkt soul:made voor IKPOB in nauwe samenwerking met partners aan concrete producten, zoals bijeenkomsten, boeken en onderzoeken. Omdat ‘delen’ in het hart zit van IKPOB is zij mede initiator van ‘De Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager’, samen met de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).

Marlies Schamper, soul:made

Wil jij weten wat wij
voor jou kunnen betekenen?


afspraak maken
afspraak maken
'Your smile is your logo, your personality is your business card, how you leave others feeling after an experience with you becomes your trademark'