Strategie en Positionering

De visie is de basis. Expliciet gemaakt in een strategie en beleid. Het startpunt van waaruit uw organisatie unieke zaken doet. De basis van al het handelen, de richtinggever. Voor directie, teams en medewerkers. Soul:made helpt bij de vorming ervan. En bij het maken van de vertaalslag. Van strategisch plan tot marketingplan, merkplan en communicatieplan. Hoe?

 

Door de doelstellingen en de doelgroepen centraal te stellen. Door de strategie in pakkende woorden te vatten. Door medewerkers te helpen de strategie te vertalen naar de eigen bijdragen. Zodat de strategie door gaat klinken in uw cultuur, uw merk en uw marktbenadering. Geformuleerd in concrete en meetbare resultaten. Zodat uw strategie ook daadwerkelijk tot leven komt. Want een succesvolle strategie is een onderscheidende strategie. Eén die gedragen, gedeeld en beleefd wordt. En dat inspireert.


< Lees minder

Communicatie en Creatie

Uw strategie staat. Gebaseerd op onderzoek, ervaring en recente ontwikkelingen. De volgende stap is de doorvertaling naar alle stakeholders, intern en extern. Om zo succesvolle relaties te bouwen. Soul:made helpt bij de doorvertaling van de gestelde doelen met behulp van communicatie. Hoe? 


Door het benutten van drie pijlers: informeren, involveren en inspireren. Zowel van medewerkers, klanten als van andere relaties. Door een herkenbare communicatieaanpak te formuleren, met uw merk als uitgangspunt. En door uw medewerkers te betrekken in het communicatieproces. Van communicatieadvies tot de uitrol van concrete communicatiemiddelen per doelgroep. Met als doel het bouwen van een krachtige identiteit, een sterk merk en hechte relaties met uw stakeholders. En met effect.


< Lees minder

Coaching en Teambuilding

COACHING

Soul:made stimuleert directieleden, managers en medewerkers in coachingstrajecten om open te kijken naar zichzelf, de verantwoordelijkheden, de doelstellingen en de ander. Eigen gewoonten en patronen te leren kennen en te leren doorbreken daar waar ze belemmeren om verder te komen. Zodatdirectieleden, managers en medewerkers in hun kracht komen, doen waar ze goed in zijn en vooral waar ze zich goed bij voelen. In gemiddeld drie coachingsgesprekken is een coachee zichtbaar en voelbaar tien stappen verder.

 

TEAMBUILDING

Soul:made brengt teams bij elkaar in inspirerende sessies, vanuit de uitdagingen in het eigen werkveld. Altijd vanuit eigen kracht, persoonlijk, constructief en gericht op een transparant doel. Of het nu gaat om het verbeteren van de onderlinge samenwerking, het herstellen van vertrouwen, het verhogen van de winstgevendheid of een volgende professionaliseringsstap. Of een team nu klein of groot is, lang of kort samenwerkt, ieder team heeft met regelmaat beweging nodig om te groeien en de teamresultaten te blijven overtreffen.


< Lees minder

Woordvoering en Reputatiemanagement

Effectieve woordvoering en succesvol reputatiemanagement staan of vallen bij het hebben van informatie en het op een succesvolle wijze gebruiken ervan. Soul:made helpt organisaties en hun medewerkers letterlijk met het woord te voeren. Consistent en consequent. Dat gaat verder dan alleen de pers te woord staan. Het heeft alles te maken met de succesvolle overdracht van informatie, naar kleine én naar grote groepen, zowel intern als extern, persoonlijk alsook op schrift. Eenduidig, zowel qua feitelijkheid als qua achterliggende intentie. Bij succesvolle woordvoering en reputatiemanagement gaat het om een consistent uitgevoerde strategie, tot in de kleinste details. Dit is vooral doeltreffend in het kader van een permanente communicatiestrategie, waarmee geloofwaardigheid en vertrouwen is opgebouwd en de juiste communicatiekanalen zijn gecreëerd.


< Lees minder

Organiseren en Projectmanagement

Zaken organiseren en projectmatig realiseren. Soul:made ondersteunt hier graag bij of stelt zich desgewenst als trekker op. Projecten gericht op een diversiteit aan organisatie- en managementuitdagingen: strategie, bestuur, HRM, kwaliteit of organisatiecultuur.


Soul:made helpt organisaties bij organiseren en projectmanagement. Van voorbereiding, aanpak en planning tot uitvoering en realisatie van het eindresultaat. Kortom, van begin tot eind.


< Lees minder